Reklamacje i zwroty

open_box.png
Przez cały okres obowiązywania gwarancji,
możesz skontaktować się z nami
w celu zgłoszenia reklamacji
open_letter.png
Wypełnij formularz reklamacyjny oraz wyślij go mailowo
na adres biuro@amggastro.pl. Jeżeli to konieczne,
dostarcz również wadliwy towar.
[Reklamacja towarów - pobierz]
money.png
Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji,
zwrot pieniędzy otrzymasz
w ciągu 14 dni roboczych

Reklamacja

Jeśli jesteś Konsumentem, a kupiony przez Ciebie w naszym sklepie towar jest wadliwy możesz:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 2. w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 4. żądać usunięcia wady

W przypadku punktu 2. oraz punktu 3. przysługuje nam prawo do przeprowadzenia bezpłatnej naprawy urządzenia, obejmującej pokrycie wszelkich związanych z tym kosztów. Niemniej jednak, w sytuacji, gdy dane urządzenie podlega trzykrotnej naprawie tego samego elementu zgodnie z dokumentacją serwisową, zobowiązujemy się do dokonania wymiany urządzenia na nowe.

Reklamacje prosimy składać:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@amggastro.pl
 2. lub pisemnie na adres: ul. Sportowa 6/59, 35-111 Rzeszów.

Jeśli okaże się to konieczne - w celu rozpatrzenia reklamacji należy dostarczyć wadliwy towar na adres, z którego został nadany. Koszt dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy pokrywa Sprzedawca. Zalecamy, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Konsumenta, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego. Podanie tych informacji pozwoli nam na szybsze rozpatrzenie reklamacji. [pobierz]

Do reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni.

W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Ciebie rezultatu, możesz skorzystać m.in. z:

 1. zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy
 2. zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,
 4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Odstąpienie od umowy

W większości przypadków jako Konsument masz prawo zwrócić zakupiony towar tj. odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to nie przysługuje Przedsiębiorcy.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poinformuj nas o tym wysyłając wiadomość:

 1. na adres e-mail: biuro@amggastro.pl

Możesz skorzystać formularza odstąpienia od umowy[pobierz], ale nie jest to obowiązkowe. Przyspieszy to jednak cały proces

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności nie później niż w ciągu 14 dni. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zgodzisz się na inne rozwiązanie. Zwrócimy Ci również koszty dostawy towaru odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez nas sposobowi dostawy towaru.

Pamiętaj, że bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Kupujący. Dotyczy to również zwrotu towaru, który ze względu na swój charakter (np. ze względu na jego gabaryty) nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą.

Wysokość tych kosztów szacowana jest następująco:

 1. Paczka: 35 zł netto
 2. Urządzenia / meble na palecie 120-80 cm: 160 zł netto
 3. Urządzenia gabarytowe nie mieszczące się na palecie 120-80 cm: 320 zł netto

Zwracany towar prosimy niezwłocznie wysłać na taki sam adres, z którego została nadana, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Zgodnie z prawem niektórych towarów nie możesz zwrócić. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku umów:

 1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

Rejestracja

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło